Motivačná štúdia k projektu

Vytvorenie audiovizuálnych metodických materiálov, ktoré môžu slúžiť ako funkčné modely pre inovačné zámery s cieľom propagácie príkladov dobrej praxe.

V tejto časti zámeru budú spracované audiovizuálne materiály, v ktorých sú akceptované výrobky z vývoja a výroby, ktorá je aktuálna alebo bola prerušená a treba ju obnoviť. Dôležitou podmienkou tejto koncepcie je trvalý a udržateľný inovačný proces. Z tohto dôvodu sa budú prelínať overená výroba, overovacia séria, prototypy, funkčne modely a formulácia úloh technického rozvoja.